Hämta och visualisera data i realtid genom Sensei

Visualisera data
Importera och exportera korrekt
Data i realtid

Visualisera, bearbeta och exportera korrekt data

Visualisera data i realtid

För att företag ska kunna agera både reaktivt men även proaktivt, tidigt - hantera fel som uppkommit och identifiera fel som potentiellt kan uppkomma med data i realtid. Där kommer vår dashboard in och spelar sin roll för att ge användaren informationen som behövs för att direkt se vad som gått fel och följa framsteg.

Möjligheten att bearbeta data

Hitta samband kring fel över tid genom att mäta och jämföra KPI:värden och viktiga nyckeltal. Med Sensei får användaren möjlighet att hitta samband kring fel, hitta källan och kunna förebygga tack vare hur datan presenteras. Se även hur ni presterar nu i jämförelse med bestämd tidsperiod genom filtrering.

Exportera korrekt, specifik och filtrerad data

Kraftfulla filter gör det möjligt att ta fram och exportera specifika scenarios - vilket ger friheten att jobba vidare i andra system och program. Användaren kan själv filtrera datan och får möjligheten att även exportera datan i olika format - exportera endast det du är i behov av och den data som spelar roll med Sensei!

“Sensei är en game changer som kommer möjliggöra en elektrifiering av matleveranser med bibehållen temperaturkontroll”
Johan Vallstrand, VD Adaptive Media

Vill du veta mer om Sensei?

Skicka en intresseanmälan